Toegangsbeveiliging

Een elektronisch toegangsbeveiliging systeem is eenvoudiger te beheren dan een sleutelplan.

 

Het overkomt ons allemaal wel eens: waar is die sleutel nu weer gebleven? Een verloren sleutel lijkt geen probleem maar is het natuurlijk wel. Het vervangen van alle cilinders waar deze sleutel op past, is een kostelijke onderneming. Met een toegangsbeveiligings systeem van Zwijsen-security hoeft u enkel de verloren badge uit het systeem te halen en een nieuwe badge toe te voegen.

Waarom een toegangsbeveiliging systeem plaatsen?

Een elektronisch toegangsbeveiligings systeem is eenvoudiger te beheren dan een sleutelplan.
• Het beheren van sleutels beperken
• Toegang verschaffen binnen bepaalde voorwaarden
• Eenvoudig uitschakelen van verloren badge
• Toegang verhinderen voor onbevoegden
• Registratie van bewegingen
• Eventueel visuele controle

Welke systemen zijn er?

Meestal worden deze systemen toegepast wanneer slecht één toegang moet beveiligd worden of wanneer het onmogelijk is om een netwerk gestuurd systeem aan te leggen.

• Extreem grote variëteit aan hoge kwaliteits lezers en controllers beschikbaar
• Autonome controllers hebben geen netwerk nodig
• Verschillende lezers kunnen op dit systeem geplaatst worden (PIN / PIN+PROX / …)
• Weinig of geen feedback van de controller mogelijk

Dit systeem laat toe om vanop één plaats alle toegangen te beheren en ook een overzicht van de gebeurtenissen bij te houden.

• Geavanceerde controllers voor meerdere toegangen mogelijk
• Computer gebaseerde toegangsbewakings systemen laten toe om centraal en van op afstand de installatie te beheren
• Klant/Server PC software kan geïnstalleerd worden op elke PC van de gebruiker
• Verbinding via TCP/IP, serieel of modem mogelijk
• Meerdere toegangen en Multi user netwerken kunnen uitgewerkt worden

Welke verschillende controller principes zijn er?

Er zijn twee verschillende systemen om de sturing van een installatie op te bouwen.

Dit systeem is vooral bij kleine gebouwen goedkoper dan een decentraal systeem. Men hoeft geen netwerk interface op te zetten. 2 tot 8 toegangen zijn via één centrale aan te sturen. Meerdere centrales zijn via netwerk met elkaar te verbinden.

Het nadeel van dit systeem is dat er vaak langere bekabelings-trajecten moeten uitgevoerd worden. Dit systeem heeft vaak ook een beperkte batterij capaciteit voor meerdere deuren. De werking is dezelfde als het decentraal systeem en even betrouwbaar.

Het plaatsen van een decentrale controller is vaak goedkoper in grote gebouwen. Bij dit systeem moeten er minder kabels getrokken worden tussen de controller en de toegangen en dat bespaart werkuren en materialen. Het aantal koppelbare toegangen is bijna onbeperkt uitbreidbaar. Voor het koppelen van deze sturingen dient er wel een netwerk opgezet te worden. Elke toegang heeft zijn eigen batterij capaciteit beschikbaar om de toegang ook te waarborgen wanneer het elektriciteitsnet is uitgevallen.

Welke verschillende leestechnieken zijn er?

De dag van vandaag gebruiken we meestal één van de drie onderstaande technieken of een combinatie ervan.

Voor dit systeem zijn er geen kaarten te verspreiden. Men kan de code doorgeven via elke vorm van communicatie. Het nadeel is dat een code kan afgekeken of vergeten worden.

Een badgelezer is op dit ogenblik het meest gebruikte systeem. Zodra een kaart wordt aangeboden bekijkt de controller of er toegang mag verleend worden. Er zijn heel veel soorten kaarten beschikbaar zodat elke klant kan kiezen wat er het best bij zijn organisatie past. Kaarten kunnen natuurlijk wel vergeten worden of verloren gaan. Telkens zal er een nieuwe kaart aangemaakt moeten worden en de oude uit het systeem gehaald worden. Niet alle kaarten en lezers zijn combineerbaar. Dit systeem is wel zeer betrouwbaar en eenvoudig te monteren.

Steeds vaker installeren wij biometrische lezers. Vingers kunnen niet verloren gaan. Het systeem is heel betrouwbaar en maakt meerdere functies op verschillende vingers mogelijk. Vingerafdrukken veranderen wel, vooral bij kinderen. Regelmatig een update maken van de vinger is dus noodzakelijk. Bij sommige bedrijven ligt het registreren van een onderdeel van het lichaam ook nog gevoelig voor de gebruikers. In de toekomst zal dit systeem wel meer ingeburgerd geraken.

Welke personen toegang verlenen?

Niet iedereen heeft toegang tot uw gebouw. Mensen zijn van nature nieuwsgierig en veroorloven zich dan ook soms de toegang tot een gebouw waar zij eigenlijk niet thuis horen. Geef via ons toegangsbeveiligingssysteem enkel toegang aan eigen personeel, externe leveranciers en tijdelijk personeel en houd criminelen, onbevoegden en nieuwsgierigen uit uw gebouw.

Wat is het doel van deze vorm van beveiliging?

Een toegangsbeveiligings systeem zorgt ervoor dat de controle wordt behouden over de toegang tot het pand. Daardoor wordt een veiligere omgeving gecreeërd.
U kan steeds nagaan wie er toegang verschafte en op welke tijdstippen. Via onze toegangsbeveiliging kan u de bewegingen binnen uw gebouw controleren, beperkingen opleggen en een aanwezigheidsregistratie bijhouden.

Waarop passen we toegangsbewaking toe?

Het toepassen van toegangsbewaking is mogelijk op alle toegangen van een domein en een gebouw:
• Schuifpoorten
• Sectionaalpoorten
• Deuren
• Kluizen
• Parkings
• Tankstations
• Locaties met hoog risico voor ongewenste toegang en diefstal