Brandbeveiliging

Dagelijks gaan er gebouwen of woningen in rook op. Dagelijks zijn er beginnende branden die net op tijd werden ontdekt. Tijd dus om actie te ondernemen en uw pand te beveiligen.

Hoe sneller een brandhaard wordt opgemerkt door een persoon of door het brandbeveiligingssysteem, hoe sneller er actie kan genomen worden. Ons brandbeveiligingssysteem slaapt nooit. Wanneer er niemand aanwezig is in de omgeving van het ontstaan van een brand dan gaat het zeer snel. De tijd die nodig is om van een smeulende brandhaard naar vuur over te gaan is gemiddeld langer dan de tijd die nodig is om hele delen van een gebouw te verwoesten. Een smeulende brandhaard geeft rook af, deze rook kan gedetecteerd worden door ons brandbeveiligingssysteem en kan u of uw verantwoordelijke verwittigen. Zo is er in veel gevallen nog voldoende tijd over om de brandhaard onder controle te krijgen voor die het hele gebouw en zijn waardevolle inhoud vernielt.

Dankzij onze kennis van zaken en een grondige voorstudie die het concept bepaald, kunnen wij u een case-studie aangepast aan uw behoeftes en de constructie van uw gebouwen bezorgen.

Welke verschillende detectie mogelijkheden zijn er?

De goedkoopste en snelste manier om een startende brand te detecteren is het plaatsen van een rookdetector. In woongelegenheden verplicht sinds 2014. Via een gangensysteem komt de rook bij een sensor terecht en gaat de detector reageren. Rook afkomstig van roken of koken kan deze detector ook in alarm brengen.

Deze detector werkt op basis van verandering van temperatuur. De detectie is iets trager maar wel zeer betrouwbaar. Vaak wordt deze detector geplaatst in ruimten waar er van nature rook aanwezig kan zijn, zoals een keuken of een open doucheruimte.

Deze detector combineert beide technieken van rook- en thermische detectie. Via software kunnen de instellingen aangepast worden in enkel rook, thermisch of de combinatie van beide technieken. Enige technische beperking is dat de oppervlakte die een detector mag bewaken verschillend is in functie van de toegepaste techniek. In de uitwerking van een concept dienen wij dus op voorhand te bepalen welke techniek er gebruikt gaat worden.

Verschillende gassen kunnen vrijkomen, voor elk type gas is een verschillende detector beschikbaar. Wij bepalen i.f.v. de noden van de installatie de gepaste gasdetector. Een gasdetectie systeem kan uitgerust zijn met een eigen gascentrale en dus ook als stand-alone geplaatst worden.

Welke wettelijke verplichtingen zijn er?

Voor bestaande bedrijven is er geen wettelijke verplichting om een automatisch detectiesysteem te installeren, wel is het verplicht om aan brandpreventie te doen. Eén van de goedkoopste manieren om aan brandpreventie te doen is het laten plaatsen van een automatisch brand bewakingssysteem. Bouwkundige oplossingen zijn vaak duurder. Bij elk nieuwbouw dossier zal de eigenaar verplicht aan brandpreventie moeten doen zoals in het brandweerverslag opgelegd wordt. Dat zijn zowel organisatorische maatregelen zoals het plaatsen van brandmuren en branddeuren als het plaatsen van een brandbeveiliging. Voor een automatisch brandbeveiligingssysteem is de norm NBN S21-100 van toepassing.

Zwijsen-security staat al jaren garant voor het plaatsen van een elektronisch brandbeveiligingssysteem met betrouwbare componenten en geïnstalleerd volgens de regels van goed vakmanschap.

Moet een brandbeveiligingssysteem onderhouden worden?

Natuurlijk is het onderhoud van dit systeem even belangrijk als de plaatsing ervan. De goede werking wordt enkel gegarandeerd als het materiaal onderhouden wordt. Zwijsen-security helpt u hierbij met kennis van zaken. Zelfs bestaande systemen kunnen door ons onderhouden worden. Voor meer informatie aarzel niet om ons te contacteren.